Prawo administracyjne (w tym prawo budowlane i nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców).

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania świadczy szerokie spektrum usług związanych z reprezentowaniem swoich Klientów przed wszelkimi organami administracji publicznej.

Wśród świadczonych usług znajduje się profesjonalna pomoc w dopełnieniu przez przedsiębiorcę formalności związanych z uzyskaniem wszelkiego rodzaju zaświadczeń, koncesji, licencji czy zezwoleń (w tym pozwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa budowlanego, w szczególności świadczy usługi związane z gruntownym przygotowaniem transakcji, obejmującym kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości, zdobycie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji oraz stały monitoring administracyjno - prawny toczącego się przedsięwzięcia.

Kancelaria prowadzi liczne postępowania, których przedmiotem jest utrzymanie bądź rozbiórka istniejących już obiektów budowlanych.