Zakres działania

W gospodarce rynkowej XXI w, kontakt z Klientem i należyta reakcja na zachodzące na rynku procesy stają się kluczowym czynnikiem wyznaczającym profesjonalizm kancelarii.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania to najlepszy przykład, w jaki sposób zespół zgranych specjalistów z zakresu różnych dziedzin prawa, przy użyciu najnowszych technologii zdobywania oraz przetwarzania informacji, potrafił osiągnąć tak znaczną pozycję na rynku usług prawniczych.

Indywidualne podejście do każdego z Klientów oraz umiejętność sformułowania oferty dokładnie według określonych wymagań, stały się czynnikami wyróżniającymi mecenasa Andrzeja Dranię oraz zespół współpracujących z nim prawników i pozwoliły na stworzenie wciąż powiększającej się bazy Klientów.

Dzięki specjalizacjom każdego z zatrudnionych prawników, Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania może świadczyć usługi prawne na rzecz wszelkiego rodzaju przedsiębiorców jak również instytucji, przedstawicielstw dyplomatycznych oraz osób fizycznych w zakresie prawa:

cywilnego, w tym prawa umów, obrotu nieruchomościami, prawa spadkowego, rodzinnego, autorskiego i praw własności przemysłowej oraz prawa na dobrach niematerialnych,
pracy, spółek handlowych, w tym ich tworzenia, połączeń, podziałów, prowadzenia postępowań naprawczych i upadłościowych,
administracyjnego, w tym prawa budowlanego i nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, prawa obrotu i gospodarowania nieruchomościami, odzyskiwania nieruchomości utraconych lub niesłusznie wywłaszczonych,
celnego, karnego, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych,
Unii Europejskiej, w tym prawa konkurencji i pomocy publicznej, gospodarczego, w tym procesów prywatyzacyjnych,
ubezpieczeniowego, zamówień publicznych i partnerstwa publiczno - prywatnego,
morskiego, wekslowego, czekowego, bankowego,
arbitrażu międzynarodowego.

Kancelaria podejmuje się również prowadzenia negocjacji i rokowań z wszelkimi podmiotami.