Prawo zamówień publicznych i partnerstwa publiczno - prywatnego.

Partnerstwo publiczno – prywatne stanowi nową jakość w dziedzinie dużych inwestycji w sektorze publicznym. Pozwala na aktywizację samorządów w zakresie inwestycji publicznych pozwalając im na redukcję kosztów poprzez obniżenie własnego wkładu, a tym samym rozszerza pole działań gminy pozwalając na symultaniczne prowadzenie kilku inwestycji. Korzyści płynące z publiczno – prywatnego partnerstwa dla prywatnego przedsiębiorcy to możliwość wykonywania zleceń i prac dla jednostek samorządu terytorialnego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania bierze udział w każdym etapie przygotowywania umowy o publiczno – prywatnym partnerstwie, negocjując dla swoich Klientów najbardziej korzystne rozwiązania. Moment zawarcia umowy poprzedzony jest gruntowną analizą prawno – podatkową planowanego przedsięwzięcia, co pozwala na ocenę stopnia ryzyka oraz planowanych zysków z inwestycji.

Kancelaria świadczy również, zarówno na rzecz zamawiających jak i oferentów, usługi z zakresu doradztwa przy procedurach przetargowych, włączając w to przygotowanie oferty odpowiadającej specyfikacji indywidualnych warunków zamówienia. Kancelaria prowadzi również wszelkie związane z przetargami postępowania w szczególności dotyczące naruszenia warunków przetargu.