Prawo morskie.

Na profil Kancelarii oraz zakres podejmowanych przez nią spraw niewątpliwie wpływ wywiera jej szczególna lokalizacja. Gdynia, jako ważny węzeł handlowy na europejskiej mapie portów morskich, jest siedzib± wielu firm zorientowanych na transport oraz teren dla inwestycji związanych z przemysłem morskim.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania doradzała wielu przedsiębiorstwom przy podejmowaniu kluczowych dla ich rozwoju decyzji. W sferze działalności Kancelarii pozostają wszelkie czynności związane z obsługą portów, stoczni oraz korzystających z ich usług podmiotów. Poświęcenie wielu lat na zgłębienie i zrozumienie tego bardzo specyficznego w swej istocie rynku zaowocowało zdobyciem przez Kancelarie bogatego doświadczenia, co bezpośrednio przekłada się na możliwość skutecznego doradztwa na rzecz swoich Klientów oraz przewidywania zachodzących na rynku usług morskich procesów.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania podejmuje się wszelkich spraw związanych z transportem morskim oraz składowaniem towarów. Z sukcesami zajmuje się sprawami związanymi z zatrzymaniem statków oraz przewożonego ładunku, jak również prowadzi stałą obsługę prawn± armatorów w zakresie całej prowadzonej przez nich działalności.