Prawo ubezpieczeniowe.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa ubezpieczeniowego, a zatem w profilu jej działalności mieszczą się sprawy z zakresu ubezpieczeń majątkowych, osobowych, społecznych, zdrowotnych, emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych.

W znacznej mierze rola Kancelarii sprowadza się do reprezentowania swoich Klientów w postępowaniach mających za przedmiot uzyskanie świadczenia określonego w umowie ubezpieczenia, jednakże Kancelaria świadczy również na rzecz Klientów szereg usług dodatkowych, w szczególności w postaci opiniowania przedstawionych umów ubezpieczenia – pod kątem zawartych w nich niedozwolonych klauzul – oraz odzyskiwania kwot wydanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z doznanym wypadkiem lub zaistniałą szkodą.