Prawo wekslowe, czekowe i bankowe.

Działalność gospodarcza oraz związaną z nią konieczność transferu środków, udzielania i zaciągania kredytów, dokonywania innych operacji finansowych oraz w szczególności zaufania do kontrahentów obarczona jest niemałym ryzykiem, a przedsiębiorca niestety zawsze musi liczyć się z możliwą stratą.

Dla zabezpieczenia interesów podmiotów prowadzących tego rodzaju działalność stworzono szereg wysoce sformalizowanych instytucji, umiejscowionych w prawie wekslowym, czekowym i bankowym, których znajomość nie jest powszechna i których zastosowanie w praktyce może nastręczać wiele trudności.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania służy swoim Klientom profesjonalną pomocą w zakresie jak najlepszego zabezpieczenia zobowiązań i zainwestowanych środków na gruncie prawa wekslowego, czekowego i bankowego. W szczególności opiniuje przedstawione umowy oraz doradza Klientom możliwe sposoby zabezpieczenia zawieranych transakcji jak również sposoby odzyskania zainwestowanych funduszy.

W wyżej wymienionym zakresie Kancelaria służy również pomocą w zakresie sporządzania wszelkiego rodzaju projektów umów.