Prawo celne.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania zorientowana jest na świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. W świetle niedawnej akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej szczególnego znaczenia nabiera, bowiem rozeznanie się w przepisach regulujących kwestie obrotu towarowego na obszarze Wspólnoty.

Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów szereg usług związanych z doradztwem w zakresie spraw dotyczących przywozu i wywozu towarów z obszaru celnego Wspólnoty. Wysoki stopień sformalizowania tych postępowań oraz ograniczone możliwości usunięcia popełnionych pomyłek bardzo silnie uzasadniają skorzystanie z pomocy zawodowego doradcy. W tym celu Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania deleguje zatrudnionych prawników do stałego monitorowania zachodzących w przepisach zmian dokonywanych celem unifikacji przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Kancelaria zastępuje Klientów w toczących się z ich udziałem postępowaniach.

W toku prowadzonej działalności Kancelaria zdobyła szerokie doświadczenie w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku akcyzowego w przypadku wewnątrzwspólnotowego importu samochodów używanych.
Jednocześnie, Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania, obok spraw związanych z obrotem towarowym na rynku Wspólnoty Europejskiej, podejmuje się również świadczenia usług w zakresie obrotu towarowego poza krajami Wspólnoty, w szczególności na obszarze państw byłego bloku sowieckiego.