Prawo handlowe (w tym tworzenie, łączenie, podziały spółek, prowadzenia postępowań naprawczych i upadłościowych).

Prawo spółek handlowych oraz wszelkie procesy zachodzące na gruncie tego prawa stanowią jedno z głównych pól działalności Kancelarii Adwokackiej Andrzej Drania, na którym od początku swojego istnienia Kancelaria odnosiła sukcesy zdobywając wciąż powiększającą się bazę Klientów – zarówno spośród drobnych przedsiębiorców, jak również i tych największych.

Zespół wysokiej klasy specjalistów zatrudnionych w Kancelarii doradza swoim Klientom w zakresie wszelkich czynności związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem spółek handlowych, służąc pomocą przy sporządzaniu aktów założycielskich spółek, wnoszeniu wkładów, wycenie aportów, procesach mających na celu podwyższenie, bądź obniżenie kapitału zakładowego oraz wszelkich pozostałych procesach związanych z funkcjonowaniem spółki.

Kancelaria udostępnia swoja siedzibę pod lokalizacje walnych zgromadzeń, a zatrudnieni w niej prawnicy podejmują się ich przewodnictwa oraz funkcji mediatora w zaistniałych sporach pomiędzy wspólnikami, wspólnikami i organami, bądź spółką, a osobami trzecimi.

Zakres tradycyjnie świadczonych przez Kancelarie usług ulega rozszerzeniu w przypadku spółek akcyjnych obejmując również procesy związane z objęciem i pokryciem akcji oraz akcjami nowej emisji. W szczególności Kancelaria podejmuje się przygotowania, przeprowadzenia i monitorowania całego procesu zmierzającego do wprowadzenia spółki na rynek Giełdy Papierów Wartościowych.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania doradza swoim Klientom we wszelkich procesach transformacyjnych dotyczących ich przedsiębiorstw (łączenie, podziały i przekształcenia). W tym zakresie Kancelaria służy profesjonalną pomocą zarówno na etapie koncepcyjnym obejmującym obranie najdogodniejszej formy transformacji oraz rachunek zysków i strat z uwzględnieniem problematyki prawno – podatkowej transformacji oraz pomocą praktyczną przy sporządzaniu planu procesu transformacyjnego oraz jego dalszym prowadzeniu.

W ramach świadczonej obsługi prawnej, Kancelaria prowadzi również postępowania upadłościowe i naprawcze.