Prawo gospodarcze (w tym procesy prywatyzacyjne).

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania świadczy na rzecz swoich Klientów szeroki wachlarz usług związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności Kancelaria reprezentuje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej interesy swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi.

W wyżej wymienionym zakresie, Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców zagranicznych zamierzających do otworzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa lub oddziału swojego przedsiębiorstwa.

Kancelaria wszczyna i prowadzi na rzecz swoich Klientów postępowania mające na celu uzyskanie zgody na prowadzenie działalności koncesjonowanej.