Prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych.

W ramach świadczonych w zakresie prawa karnego usług Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania zajmuje się przede wszystkim reprezentacją Klientów w procesach karnych, występując w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, bądź jako pełnomocnik powoda cywilnego.

Zatrudnieni w Kancelarii prawnicy mają szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów na wszelkich stadiach postępowania w wszelkiego rodzaju postępowaniach karnych.

Główną specjalność Kancelarii stanowi jednak prowadzenie spraw dotyczących przestępstw gospodarczych oraz wszelkich postępowań mogących rodzić odpowiedzialność karną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub sprawowaną funkcją (w szczególności dotyczy to postępowań związanych z uczestnictwem Klientów w spółkach handlowych jako członek organów, procesów zmierzających do utworzenia lub zakończenia bytu spółki oraz wszelkich innych spraw mogących rodzić odpowiedzialność karną).

W ramach świadczonych w powyższym zakresie usług Kancelaria odnosiła i odnosi liczne sukcesy umacniając swoją pozycję na rynku kancelarii prawnych specjalizujących się w procesach karnych.