Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej oraz prawa na dobrach niematerialnych.

W dobie powszechnej informatyzacji społeczeństwa, narastający problem stanowi nielegalne rozpowszechnianie utworów, zaś straty firm zajmujących się dystrybucją i promocją utworów oraz straty pastwa z tytułu nieodprowadzonych podatków, liczone są w milionach złotych.

Wśród realizowanych przez Kancelarie Adwokacka Andrzej Drania zadań, znajduje się zabezpieczenie interesów twórców i wydawców przed nieuprawnionymi naruszeniami wynikających z prawa autorskiego przepisów. Kancelaria prowadzi na rzecz swoich Klientów wszelkie sprawy mające za przedmiot nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie utworów podlegających ochronie, jak również prowadzi postępowania dotyczące rejestracji znaków towarowych, oraz przenoszenia praw własności intelektualnej.

Kancelaria Adwokacka Andrzej Drania specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa prasowego w tym publikacji zamieszczanych w Internecie.

W przedstawionym wyżej zakresie Kancelaria prowadzi na rzecz swoich Klientów szeroko pojęte usługi doradczo -consultingowe oraz służy pomocą przy prowadzeniu negocjacji.